Organizatorzy

Wakacyjnych spotkań z teatrem i literaturą - Horyniec-Zdrój


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

LITERACKI ZDRÓJ Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2017

Główny OrganizatorTomasz Brzozowski / dyrektor festiwalu, kurator programowy – literatura
Katarzyna Herman / kurator programowy – teatr
Mateusz Bednarkiewicz / kurator merytoryczny – warsztaty reżyserskie
Elżbieta Szymańska / koordynator festiwalu
Joanna Łuszczyńska-Lewko / koordynator lokalny
Marta Sputowska / biuro festiwalowe

Współorganizatorzy

Partnerzy

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego